your free online source of Philippine legal forms and documents

Government Forms

 • Labels

  Sample "Sangla-Tira" Agreement


  KASULATAN NG SANGLA-TIRA

  ALAMIN NG LAHAT SA PAMAMAGITAN NITO:

         Ang KASULATANG ito ay pinagkasunduan at isinagawa sa pagitan nina:

        JUAN DELA CRUZnasa hustong gulang, may-asawa at nakatira sa No. 17 Acacia Street, Pembo, Makati City na sa kasulatang ito ay tinaguriang NAGSANGLA;

  at

        PEDRO DELOS SANTOSnasa hustong gulang, may asawa, at nakatira sa No. 20 Acacia Street, Pembo, Makati City na sa kasulatang ito ay tinaguriang PINAGSANGLAAN;

  NAGPAPATUNAY

       Na ang NAGSANGLA ay humiram sa PINAGSANGLAAN ng halagang DALAWANGDAAN LIBONG PISO ( P200,000.00) na tinanggap at sumakamay ng NAGSANGLA ngayong ika-4 ng Enero 2014 na pinapatunayan ng kanyang lagda dito. Ang nasabing pagkakautang ay babayaran pagkatapos ng isang (1) taon o sa ika-4 ng Enero 2015.

       Bilang panagot sa nasabing pagkakautang, isinasangla ng NAGSANGLA ang isang apartment unit na sarili niyang pag-aari na matatagpuan sa No. 11 Acacia Street, Pembo, Makati City. 

      Bilang interes sa nasabing pagkakautang, pinapahintulutan ng NAGSANGLA ang PINAGSANLAAN na tumira sa nasabing apartment unit sa loob ng isang taon na walang upang babayaran.

         Ang nasabing apartment ay tunay na pagmamay-ari ng NAGSANGLA at walang ibang utang o sanlang pinanagutan.

       Sakaling mabayaran ng NAGSANGLA ang nasabing pagkakautang sa itinakdang panahon, ang kasulatang ito ay mawawalan ng bisa at saysay. Subalit kung hindi naman niya ito magawang bayaran, ang Kasulatang ito ay iiral at ipapatupad sa kaparaanang itinatakda ng batas.

        Maaaring i-renew ang kasulatang ito ng naaayon sa mapagkasunduan ng NAGSANGLA AT PINAGSANGLAAN.

       SA KATUNAYAN NG LAHAT, ang magkabilang panig ay lumagda sa kasulatang ito ngayong ika-4 ng Enero 2014 sa Lungsod ng Makati.
                    

  JUAN DELA CRUZ                     PEDRO DELOS SANTOS
                                       Nagsangla                                    Pinagsanglaan
     


  MGA SAKSI:


  MARIA MAKILING                      JUAN TAMAD
     

  ACKNOWLEDGMENT

  Republic of the Philippines)
  City of Makati                  ) S.S.

  BEFORE ME, a Notary Public, for and in the City of Makati, this 7th day of January 2014 personally appeared:

                           Name                       Identification Card        Issued On/At

               JUAN DELA CRUZ                    SSS I.D. No. 123         1-1-11/Makati
               PEDRO DELOS SANTOS           SSS I.D. No. 222         2-1-11/Makati
               MARIA DELA CRUZ                  SSS I.D. No. 333          3-1-11/Makati  
               MARIA MAKILING                    SSS I.D. No. 444          4-1-11/Makati 
               JUAN TAMAD                           SSS I.D. No. 555          5-1-11/Makati

     all known to me to be the same persons who executed the foregoing instrument and hereby acknowledged to me that the same is their free and voluntary act and deed.
        
                 WITNESS MY HAND AND NOTARIAL SEAL.

  Doc. No. ____
  Page No. ____
  Book No. ____
  Series of 2014.


  Copyright © Philippine Legal Forms | Powered by Blogger
  Design by Duan Zhiyan | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com